logo os

Patroni medialni

Telewizja Lublin


 

Radio Lublin


 

Prasa lokalna
Lubelszczyzny


 

Komitet organizacyjny konkursu historycznego "Epizody stanu wojennego"

Imię i nazwisko

Instytucja  

Ks. Zbigniew Pietrzela

Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła

Prof. Jan Konefał

Katedra Historii KUL

Andrzej Gumieniczek

Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków

Barbara Oratowska

Muzeum Lubelskie

 

Instytut Pamięci Narodowej

Rafał Dobrowolski

Związek Żołnierzy NSZ

Mirosław Król

NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk

Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność”

Izabela Maciejewska

Gimnazjum nr 1 w Lublinie

Bogdan Walas

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju

Leszek Guz

Stowarzyszenie Szare Szeregi

Danuta Malon

Rodzina Katyńska

Krzysztof Marczyński

Stowarzyszenie wsparcia rozwoju edukacji od przedszkola po szkołę seniora „Edukacja Pokoleń” w Lublinie

 Ewa Kotyra

Stowarzyszenie wsparcia rozwoju edukacji od przedszkola po szkołę seniora „Edukacja Pokoleń” w Lublinie

Dorota Adach

Środowisko Borowiczan Związku Sybiraków

Kazimierz Stasz

Stowarzyszenie represjonowanych w stanie wojennym

Lech Ciężki 

Stowarzyszenie represjonowanych w stanie wojennym

Justyna Pankowska

Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL

Monika Smolak

Niezależne Zrzeszenie Studentów UMCS

Dariusz Wójcik

Konfederacja Polski Niepodległej

Piotr Taracha

 

Fundacja Wolności

Przemysław Jaśkiewicz

Fundacja Wolności

Przemysław Omieczyński

Dariusz Kocuń

NZS UMCS

Mariusz Węs

NZS UMCS

Janusz Mazurek

NSZZ "Solidarność" 

Adam Broński

Środowisko Żołnierzy AK i WiN "zaporczycy"

Piotr Gawryszczak Ruch Młodzieży Niezależnej